DELL chính xác M4500 Máy tính xách tay WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác M4500 Laptop

tải DELL Chính xác M4500 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
9 / 17 / 2010
6.10.0.6292, A17
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel AMT HECI điều khiển
11 / 19 / 2010
6.1.20.1059 PV, A04
ST Microelectronics Free Fall Sensor điều khiển
12 / 19 / 2012
2.00.10.34, A11
Tiện ích cài đặt Chipset Software Intel
6 / 20 / 2011
9.2.0.1030, A05
Ricoh R5U24x Memory Card Reader driver
5 / 5 / 2010
2.11.01.02, A04
CPU Intel TurboBoost điều khiển
3 / 31 / 2010
1.0.1.1002, A00
Modem / Truyền thông (7)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant D330 HDA MDC Modem Driver
4 / 30 / 2012
Drv_Win7-32_7.80.4.0, A01
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card
4 / 14 / 2011
1.1.170, A12
Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card Application
11 / 29 / 2010
R2V02, A25
Driver Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card
11 / 29 / 2010
R2Y04, A26
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Dell không dây WLAN 1397 / 1501 / 1520 nửa MiniCard điều khiển
5 / 22 / 2012
5.100.235.12, A37
Trình điều khiển thiết bị Intel 825xx Gigabit LAN đàn Mạng
5 / 25 / 2011
11.6.92.0, A06
Dell Wireless 375 ứng dụng Bluetooth module
11 / 10 / 2010
6.3.0.6900, A04
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 22 / 2013
1.2, A00-00
nVIDIA Quadro FX 880M / 1800M, NVS 3100M Graphics Driver
11 / 10 / 2010
8.17.12.5922, A08