DELL chính xác M6400 Laptop WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác M6400 Laptop

tải DELL Chính xác M6400 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio, v.6.10.0.6227, A11
10 / 30 / 2009
6.10.0.6227, A11
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ricoh R5C8xx / R5U24x Memory Card Reader driver
5 / 25 / 2012
2.07.01, A01
Tiện ích cài đặt Chipset Software Intel
6 / 20 / 2011
9.2.0.1030, A05
Modem / Truyền thông (7)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Driver
5 / 31 / 2011
Drv_Win7-32_2.0.22.0, A02
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
8 / 16 / 2010
3.00.25.003, A10
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card
8 / 16 / 2010
1.1.140, A11
Dell Wireless 5720 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard Firmware Update (Firmware)
5 / 18 / 2010
162, A00
Driver Dell Wireless 5530 HSPA Mini-Card
12 / 8 / 2009
R2G02, A13
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless LAN 1397 / 1510 nửa MiniCard điều khiển
6 / 17 / 2010
5.60.48.35, A36
Intel (R) WiFi Link 5300 / 5100 / 5000 Dòng WLAN Half-Mini Card Driver
6 / 2 / 2010
13.0, A01
Intel WiFi Link 5150 điều khiển
6 / 2 / 2010
TRWFW1127D, A01
Intel WiMAX kết 5150 điều khiển
3 / 19 / 2010
FLWXW0235MUP, A02
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 22 / 2013
1.2, A00-00
nVidia Quadro FX370M, Quadro NVS 160M, Quadro NVS160M, Quadro FX 770M, Quadro FX 3700M, Quadro FX 2700M, Quadro FX1700M, v.8.16.11.8992, A10
8 / 15 / 2010
8.16.11.8992, A10
ATI FirePro M7740, v.8.632.1, A00
8 / 17 / 2009
8.632.1, A00