Dell Precision M6600 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


DELL chính xác M6600 Workstation

tải DELL Chính xác M6600 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7, Windows Drivers 8, Tiện ích và Update.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HDxxx HD Audio Driver
5 / 25 / 2011
1.16.0, A03
Chipset (9)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
O2 Micro OZ600xxx đầu đọc thẻ nhớ driver
3 / 26 / 2014
3.0.7.47, A05
Quản lý cơ Intel 7.1 thành phần cài đặt
5 / 2 / 2013
7.1.70.1205, A05
Quản lý Intel cơ 7.1 Linh kiện điều khiển
10 / 12 / 2012
7.1.52.1176, A04
Intel Chipset Driver
12 / 19 / 2011
9.2.0.1030, A04
O2 Micro OZ600xxx Memory Card Reader driver
6 / 10 / 2011
3.0.07.23, A01
NEC USB 3.0 điều khiển
5 / 12 / 2011
2.0.30.0, A01
Modem / Truyền thông (7)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5550 DMBM ứng dụng
11 / 15 / 2012
7.2.1.0, A00
Driver Dell Wireless 5550 HSPA Mobile Broadband Mini-Card
11 / 15 / 2012
7.2.2.0, A00
Dell Wireless 5620 DMBU Connection Manager Ứng dụng
6 / 22 / 2012
3.00.59.018, A00
Driver Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini Card
6 / 22 / 2012
1.1.170, A00
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 6235 / 6300 / 6250 / 6205 / 6200 WiFi điều khiển
12 / 19 / 2013
15.10.0.10, A03
Driver Dell Wireless WLAN 1501 / 1530 nửa Mini-Card
8 / 7 / 2013
A01
825xx 10 / 100 / 1000 Ethernet Controller Intel driver
6 / 25 / 2013
18.1.0.0, A08
Intel Diagnostics Device Manager (DMIX) Tiện ích (Diagnostics Utility)
6 / 25 / 2013
18.1.59.00, A09
Dell không dây Bluetooth 375 Mô-đun điều khiển
4 / 18 / 2013
6.3, A07
Video (9)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 22 / 2013
1.2, A00-00
Intel HD 2000 / 2500 / 3000 / 4000 Graphics Driver
4 / 19 / 2013
9.17.10.3040, A12
nVIDIA Quadro K2000M/1000M/K4000M/K5000M/5010M/2000M/4000M/3000M/K3000M/K1000M Graphics Driver
3 / 6 / 2013
9.18.13.1110, A05
AMD FirePro M4000 / M6000 Graphics Driver
1 / 11 / 2013
9.002, A01
nVIDIA Quadro K1000M / K2000M / K3000M / K4000M / K5000M Graphics Driver
12 / 17 / 2012
307.45, A03
AMD ATI FirePro M5950 / M8900 Mobility Pro Graphics Driver
3 / 9 / 2012
8.85.7.8-VW, A04
AMD ATI FirePro M5950 / M8900 Graphics Driver
10 / 12 / 2011
8.85.7.5, A03