DELL chính xác M70 Máy tính xách tay của Windows 2000, Drivers XP, ứng dụng, cập nhật


DELL chính xác M70 Máy tính xách tay

tải DELL Chính xác M70 Máy tính xách tay của Windows 2000, XP Drivers, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Sigmatel STAC 975X AC97 Audio Driver
1 / 23 / 2007
5.10.0.4255, A03
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom Trusted Platform điều khiển mô-đun
5 / 17 / 2005
1.71.0020.0, A03
Texas Instruments PCI 6515 Cardbus điều khiển
9 / 8 / 2007
1.0.1.19 (XP), 1.0.1.20 (Vista), A00
Chipset Mobile Intel driver
1 / 17 / 2006
7.2.2.1006, A09
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5510 Vodafone Mobile Broadband (3G HSDPA) Express Card điều khiển
12 / 13 / 2006
v2.05.16, A03
Conexant D110 MDC 1.5 Utility (Utility)
7 / 8 / 2005
NW2.5.23, A03
Conexant D110 MDC điều khiển
7 / 8 / 2005
7.23.01, A03
Conexant D110 MDC Diagnostics Utility (Diagnostics Utility)
5 / 12 / 2005
2.41, A04
Network (9)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1370 / 1470 / 1390 / 1490 / 1505 / 1395 WLAN driver
12 / 18 / 2007
4.170.25.12, A17
Dell không dây Bluetooth 350 nội đun Patch / Upgrade (Patch / Nâng cấp)
11 / 17 / 2006
XP Patch, A01
Hướng dẫn sử dụng Broadcom 570x / 57XX Gigabit điều khiển tích hợp (HTML)
2 / 24 / 2005
v7.5.1, A00
Broadcom 57XX Gigabit Integrated điều khiển ứng dụng
2 / 24 / 2005
v6.0.0, A03
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia Quadro FX Go 1400, v.84.30, A07
4 / 10 / 2006
84.30, A07
nVidia Quadro FX Go 1400, v.1.1, A01 (HTML)
3 / 6 / 2006
1.1, A01