DELL Studio 1440 máy tính xách tay của Windows 7, Vista, ứng dụng, cập nhật


Dell Studio 1435 Laptop

tải DELL phòng thu 1440 Máy tính xách tay của Windows 7, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD8XX, v.6.10.0.6217, A01
10 / 7 / 2009
6.10.0.6217, A01
Creative Labs Sound Blaster X-Fi MB Ứng dụng
1 / 12 / 2010
XFMA-DLPT2-1-LB, A00
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia MCP79 Chipset, v.13.06, A00
10 / 7 / 2009
13.06, A00
nVidia nForce AHCI Controller, v.11.1.0.26, A00
10 / 7 / 2009
11.1.0.26, A00
Modem / Truyền thông (5)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5730 Sprint Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.2.10.53.003, A03
12 / 1 / 2009
2.10.53.003, A03
Dell Wireless 5730 VZW Mobile Broadband (EVDO Rev A) MiniCard, v.2.10.53.003, A02
11 / 30 / 2009
2.10.53.003, A02
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1397 / 1510 nửa Mini Card Application
11 / 17 / 2009
5.30.21.0 (Driver); 5.30.19.0 (Application), A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia GeForce 9400M G, v.8.15.11.8619, A00
10 / 7 / 2009
8.15.11.8619, A00