DELL Studio XPS 1645 máy tính xách tay Windows Vista, Windows Drivers 7, ứng dụng, cập nhật


Dell Studio XPS 16 Laptop

tải DELL Studio XPS 1645 Máy tính xách tay Windows Vista, Windows 7 Trình điều khiển, Phần mềm và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD73C1 Audio, v.6.10.0.6267, A18
4 / 5 / 2010
6.10.0.6267, A18
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel PM45 Express Chipset Family, GM45 Express Chipset Family, PM55 Express Chipset Family, Cantiga Chipset, HM57 Express Chipset Family, v.9.1.1.1015, A01
10 / 6 / 2009
9.1.1.1015, A01
Ricoh Card Reader R5C833, cardreader R5U230, v.2.07.01.02, A02
9 / 23 / 2009
2.07.01.02, A02
Modem / Truyền thông (3)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card Application
5 / 20 / 2010
3.00.23.003, A07
Dell Wireless 5620 EVDO-HSPA Mobile Broadband Mini-Card, v.1.1.100, A08
5 / 19 / 2010
1.1.100, A08
Driver Dell Wireless 5540 HSPA Mini Card
12 / 23 / 2009
R2N08, A06
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless WLAN 1501 nửa Mini-Card
7 / 19 / 2010
5.60.48.35, A01
Dell không dây WLAN 1520 nửa MiniCard điều khiển
5 / 28 / 2010
5.60.48.18, A03
Broadcom BCM5784M LAN, v.12.2.1.0, A02
9 / 23 / 2009
12.2.1.0, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3450, ATI Mobility Radeon HD 3650, ATI Mobility Radeon HD 3450, ATI Mobility Radeon HD 3670, ATI Mobility Radeon HD 4570, ATI Mobility Radeon HD 4670, ATI Mobility Radeon HD 4330, ATI Mobility Radeon HD 5450, ATI Mobility Radeon HD 5650, ATI Mobility Radeon HD 5470 / HD4200, ATI Mobility Radeon HD 5730, v.8.692.1.0000, A17
4 / 5 / 2010
8.692.1.0000, A17