DELL Venue Pro 10 5055 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Venue Pro 10 Tablet

tải DELL Địa điểm 10 Pro (5055) Máy tính bảng Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tinPhát hành ngàyphiên bản
Realtek ALC5672 High-Definition (HD) Audio Driver
7 / 28 / 2015
6.2.9600.4210, A01
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
8 / 13 / 2015
100.4567.6, A03
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5810e LTE băng rộng di động
7 / 28 / 2015
1.0.11, A02
Network (2)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Broadcom BCM43241 WiFi + Bluetooth
7 / 28 / 2015
5.93.100.207, A02
Trình điều khiển Broadcom BCM43241 WAPI + Bluetooth
1 / 30 / 2015
5.93.100.207, A00