DELL Venue Pro 10 5056 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Venue Pro 10 5056

tải DELL Địa điểm 10 Pro 5056 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Ứng dụng (2)
Tải ứng dụng để hỗ trợ máy tính hoặc thiết bị của bạn.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng
09 Tháng 12 2015
1.7.1007.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
09 Tháng 12 2015
3.1.1002.0, A00
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC5672 High-Definition (HD) Audio Driver
09 Tháng 12 2015
6.4.10147.4311, A00
BIOS (1)
(Cũng Basic Input / Output System) Hỗ trợ hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Venue Pro 8 5855 / Venue Pro 10 5056 BIOS hệ thống
09 Tháng 12 2015
1.2.0, A02
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
09 Tháng 12 2015
604.10146.2708.64268, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 8260 ứng dụng Bluetooth
09 Tháng 12 2015
18.1.1527.1551, A00
Utility Intel Wireless Display
09 Tháng 12 2015
6.0.40.0, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 điều khiển
09 Tháng 12 2015
18.30.0.9, A01
System Utilities (1)
Tiện ích như Dell Kệ Cố vấn Utility, PowerEdge Resource Configuration Utility (RCU), Configuration Utility.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
09 Tháng 12 2015
2.1.0, A00