DELL Venue Pro 11 (5130-32Bit) Tablet của Windows 10 32bit Driver, Phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 32bit.

Ứng dụng (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2016-02-24
2.0.366.0, A00
BIOS (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Venue Pro 11 BIOS hệ thống 5130
2018-03-30
A19, A19
Dell Venue Pro 11 BIOS 5130 Hệ thống 64Bit
2016-09-21
A07, A07
Chipset (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Atom Z3000 Dòng Chipset Driver
2015-11-04
603.9600.2067.27988, A00
Trình điều khiển động cơ Intel Trusted Execution
2015-11-24
1.0.0.1054, A00
Bảo mật dữ liệu của Dell (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Bảo vệ Dữ liệu của Dell | Công cụ bảo mật
2018-05-01
1.12.0.21, A22
Docks / giá đỡ (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Tablet Dock FW Công cụ cập nhật
2016-05-23
0.41.27, A06
Modem / Truyền thông (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5808e (DW5808e) Driver LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
2016-02-05
6.19.4382.502, A07
Driver Dell Wireless 5808e LTE Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
2016-02-17
6.14.4316.502, A06
Dell Wireless 5570 WWAN Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
2015-09-26
6.14.4316.502, A00
Network (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 1538 WiFi / Bluetooth
2016-11-28
3.7.2.63715, A06
System Utilities (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2017-12-13
2.1.0, A00