DELL Venue Pro 11 (7130 / 7139) Tablet của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Venue Pro 11 7130-7139 Tablet

tải DELL Dell Venue Pro 11 (7130 / 7139) Máy tính bảng Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek_High-Definition_Audio_Driver
(Người lái xe)
12 / 2 / 2013
6.0.1.7090, A01
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
(Ứng dụng)
12 / 4 / 2013
9.5.14.1724, A01
Intel (R) Quản lý cơ Components cài đặt ứng dụng (cho các hệ thống vPro)
(Ứng dụng)
12 / 4 / 2013
9.5.14.1724, A01
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
(Người lái xe)
12 / 2 / 2013
9.4.0.1026, A02
Intel (R) Công nghệ Rapid Start
(Ứng dụng)
12 / 2 / 2013
3.0.0.1053, A01
(R) Công nghệ Intel thông minh Connect
(Ứng dụng)
12 / 2 / 2013
4.2.41.2459, A02
O2 Micro OZ777xxx / OZ621XX điều khiển đầu đọc thẻ nhớ
(Người lái xe)
11 / 21 / 2013
3.0.08.21, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1537 WiFi / BT driver
(Người lái xe)
12 / 2 / 2013
3.7.2.45422, A01
Intel 7260 ứng dụng Bluetooth
(Ứng dụng)
11 / 21 / 2013
3.1.1307.0362, A00
Intel 7260 WiFi điều khiển
(Người lái xe)
11 / 21 / 2013
16.6.0.8, A02
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, HD 4200 / 4400 / 4600 Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 20 / 2014
10.18.10.3412, A01