DELL Venue Pro 11 (7140) Tablet của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Venue Pro 11 (7140) Tablet

tải DELL Địa điểm 11 Pro (7140) Máy tính bảng Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek I2S Audio Codec điều khiển
11 / 3 / 2014
6.3.9600.83, A00
Chipset (6)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Phần mềm Thiết bị Intel Chipset
11 / 3 / 2014
10.0.20, A01
Intel Platform động & Khung điều khiển nhiệt
11 / 3 / 2014
8.0.10002.14, A00
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
11 / 3 / 2014
10.0.28.1006, A01
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5810e LTE băng rộng di động và trình điều khiển GPS
11 / 3 / 2014
1.0.11, A00
Intel Near Field Communications
11 / 3 / 2014
7.6.2.0, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 7265 ứng dụng Bluetooth
11 / 3 / 2014
17.1.1433.2, A01
Intel WiDi 7265 Utility (Utility)
11 / 3 / 2014
5.0.32.0, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD, HD 4200 / 4400 / 4600 / 5000 / 5100 / 5200 / 5300 / 5500 điều khiển đồ họa
11 / 3 / 2014
10.18.10.3960, A02