DELL Venue Pro 11 (7140) Tablet của Windows 10 64bit Driver, Phần mềmTrình điều khiển, phần mềm và Hỗ trợ Cửa sổ 10 64bit.

Ứng dụng (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-06-21
3.5.1004.0, A00
Dell Help & Hỗ trợ ứng dụng
2016-02-24
2.0.366.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek I2S Audio Codec điều khiển
2016-08-16
10.0.10586.134, A03
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Venue Pro 11 BIOS hệ thống 7140
2018-06-19
A16, A16
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
O2 Micro OZ777xxx / OZ621XX đầu đọc thẻ nhớ driver
2018-05-02
3.0.8.58, A02
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-04-24
11.7.0.1035, A00
Intel Buttons ảo điều khiển
2015-10-06
1.1.0.21, A00
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2016-04-14
8.1.10602.174, A00
Intel tiếp Serial IO driver
2015-10-06
1.1.253.0, A00
Intel Chipset Driver
2015-10-23
10.1.1.8, A01
Bảo mật dữ liệu của Dell (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Bảo vệ Dữ liệu của Dell | Công cụ bảo mật
2018-05-01
1.12.0.21, A22
Bảo vệ Dữ liệu của Dell | Phục hồi điểm cuối
2017-01-27
1.1.0, A01
Docks / giá đỡ (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Tablet Dock FW Công cụ cập nhật
2016-05-23
0.41.27, A06
Firmware (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Địa điểm của Dell 11 Pro 7140 Phần mềm Lắp lại máy ảnh ở phía sau.
2016-02-24
FW5828, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 5810e LTE băng rộng di động và GPS điều khiển
2016-10-28
1.0.28, A03
Intel / NXP Near Field Communications điều khiển
2016-09-28
10.0.6.0, A03
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 3165 7260
2018-01-03
20.10.1.1190, A24
Trình điều khiển Bluetooth Intel 8265 8260 7265 3165
2018-05-02
20.10.0.0, A19
INTEL 7265 / 7260 WAPI ứng dụng
2015-10-08
0.1.0.0, A00
Intel 7265 / 3165 Bluetooth Ứng dụng
2016-07-26
17.1.1525.1443, A00
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid F6 điều khiển
2016-05-06
14.8.1.1043, A14
System Utilities (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Tiện ích kiểm soát Intel Performance Processor hợp tác
2015-12-10
1.0.0.1018, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Graphics HD 4200 / 4400 / 4600 / 5000 / 5100 / 5200 / 5300 / 5500 Graphics Driver
2018-04-02
20.19.15.4835, A18

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *


Trang web này sử dụng Akismet để giảm spam. Tìm hiểu cách xử lý dữ liệu nhận xét của bạn.