DELL Venue Pro 8 (3845) Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Venue Pro 8 (3845) Tablet

tải DELL Địa điểm 8 Pro 3845 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích, Phần mềm và Cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Atom Z3000 Dòng điều khiển
7 / 28 / 2015
603.9600.2801.48103, A00
Intel Trusted Execution động cơ điều khiển
1 / 7 / 2015
1.0.0.1064, A01
Network (1)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Realtek RTL8723BS WiFi / Bluetooth
12 / 9 / 2014
3007.7.915.2014, A01