DELL Venue Pro 8 5855 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Venue Pro 8 5855 Tablet

tải DELL Địa điểm 8 Pro 5855 Máy tính bảng Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC5672 High-Definition (HD) Audio Driver
11 / 25 / 2015
6.4.10147.4311, A00
Realtek USB Audio Driver cho Docking Dell không dây và USB type-C Docking
11 / 25 / 2015
6.3.9600.41, A01
Chipset (1)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
11 / 25 / 2015
604.10146.2708.64268, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 điều khiển
12 / 3 / 2015
18.30.0.9, A01
Intel 8260 ứng dụng Bluetooth
11 / 25 / 2015
18.1.1527.1551, A00
Utility Intel Wireless Display
11 / 25 / 2015
6.0.40.0, A00
Realtek USB GBE Ethernet Controller Driver

11 / 25 / 2015
2.43.2015.0615, A00