Dell Venue Pro 8 5830 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Venue Pro 8 Tablet

Tải về Dell Venue Pro 8 5830 Tablet của Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Atom Z3000 Dòng điều khiển
7 / 28 / 2015
603.9600.2067.27988, A00
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
10 / 23 / 2013
1.0.0.1054, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5570 WWAN Mobile Broadband và GNSS (GPS) Driver
2 / 2 / 2015
6.9.4237.501, A07
Driver Dell Wireless 5810e LTE băng rộng di động
10 / 23 / 2014
1.0.2, A00
Network (2)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 1538 WiFi + Bluetooth
7 / 16 / 2014
3.7.2.59, A04
Dell Wireless 1538 WAPI Application
10 / 23 / 2013
2.0.0.7, A00