DELL Vostro 1014 Laptop WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Vostro 1014 Laptop

tải DELL Vostro 1014 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX20583-10Z, v.3.94.0.52, A05
12 / 2 / 2010
3.94.0.52, A05
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel PM45 Express Chipset Family, GM45 Express Chipset Family, PM55 Express Chipset Family, Cantiga Chipset, v.9.1.1.1014, A00
10 / 21 / 2009
9.1.1.1014, A00
Ricoh cardreader R5U230, v.2.04.01.00, A00
8 / 13 / 2009
2.04.01.00, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Modem CX20548-11Z, v.7.80.7.50, A00
12 / 2 / 2010
7.80.7.50, A00
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Dell DW1702 802.11 b / g / n, Dell DW1702 (BT3.0 + HS), v.9.1.0.326, A01
3 / 31 / 2011
9.1.0.326, A01
Dell không dây WLAN 1501 nửa Mini-Card, v.5.60.48.35, A00
12 / 2 / 2010
5.60.48.35, A00
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application), A22
11 / 4 / 2010
4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application), A22
Dell Wireless 360 Module với Bluetooth 2.1 + EDR điều khiển
8 / 31 / 2010
6.01.03D, A01
Dell Wireless 355 Mô-đun Bluetooth (Bluetooth 2.0 + EDR), v.5.1.0.3400, A00
8 / 30 / 2010
5.1.0.3400, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Intel Graphic
12 / 5 / 2012
6.14.10.5043, A00