DELL Vostro 1220 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 1220 Máy tính xách tay

tải DELL Vostro 1220 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX20583-10Z, v.3.73.0.50, A04
12 / 3 / 2009
3.73.0.50, A04
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek RTS5158E Card Reader, RTS5159 Card Reader, RTS5159E Card Reader, v.6.1.7100.30098, A02
11 / 24 / 2014
6.1.7100.30098, A02
Intel GM45 Express Chipset Family, v.8.7.0.1007, A00
7 / 2 / 2009
8.7.0.1007, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Modem CX20548-11Z, v.7.80.2.50, A00
7 / 2 / 2009
7.80.2.50, A00
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 365 Bluetooth Module, v.5.5.0.3208_61_173 (MS HIDS), A04
7 / 6 / 2009
5.5.0.3208_61_173 (MS HIDS), A04
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application), A22
7 / 6 / 2009
4.170.77.3 (Driver); 4.170.77.18 (Application), A22
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 Video, v.6.14.10.5043, A00
7 / 20 / 2012
6.14.10.5043, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *