DELL Vostro 13 5370 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Vostro 13 5370 Laptop

Tải về DELL Vostro 13 5370 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-09-10
4.0.1.5857, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-09-27
3.5.2000.0, A07
Ứng dụng cập nhật ứng dụng Dell cho Windows 10 RS1 +
2018-09-03
3.0.0, A00
Ứng dụng ứng dụng Dell Update Win 32
2018-09-04
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-09-24
1.2, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2018-02-08
6.0.1.8328, A02
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Hệ thống BIOS của Dell Inspiron 5370 / Vostro 5370 / Vostro 5471
2018-08-09
1.9.0, 1.9.0
Chipset (6)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Card Reader driver
2018-10-01
10.0.17134.31242, A03
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-09-19
2.2.1.372, A08
Intel Chipset Driver
2018-09-25
10.1.17541.8066, A00
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-02-08
11.7.0.1054, A02
Intel tiếp Serial IO driver
2018-09-25
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-09-04
8.3.10207.5567, A09
Network (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-09-25
12.0.0.714, A21
Trình điều khiển 3160 7260 3165 7265 8260 của Intel 8265
2018-10-01
20.60.0, A06
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265
2018-08-07
20.50.0.8334, A03
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình đọc vân tay Goodix GF3208
2018-09-07
1.0.33.800, A05
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-02-08
15.9.0.1015, A00
Quản lý hệ thống (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-09-10
3.0.0, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa AMD Radeon 530
2018-08-17
23.20.808.2816, A01
Trình điều khiển đồ họa Intel HD / UHD
2018-04-25
23.20.16.4973, A04