DELL Vostro 14 5459 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 14 5459 Laptop

tải DELL Vostro 5459 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant SmartAudio CX-6008 điều khiển
11 / 2 / 2015
8.65.110.0, A00
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt (DPTF) Driver
11 / 2 / 2015
8.1.10602.174, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
11 / 2 / 2015
11.0.0.1162, A00
Realtek USB 2.0 Card Reader RTS5176E điều khiển
11 / 2 / 2015
10.0.10125.31214, A00
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển

11 / 2 / 2015
1.4.1.0, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
11 / 2 / 2015
1.0.0, A00
Driver Dell Wireless 1820 WiFi + Bluetooth
11 / 2 / 2015
12.0.0.127, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 3165 điều khiển
11 / 2 / 2015
18.12.0.3, A00
Realtek PCIe GBE Family Controller Driver
11 / 2 / 2015
10.1.505.2015, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce 930M Graphics Driver
11 / 2 / 2015
10.18.13.5362, A00