DELL Vostro 14 (5480) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 14 5480 Laptop

Tải DELL Vostro 14 5000 series Vostro 14 (5480) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio ALC290Q điều khiển
1 / 6 / 2015
6.0.1.7354, A00
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung nhiệt (DPTF) Driver
1 / 6 / 2015
8.0.10100.24, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
1 / 6 / 2015
10.0.30.1072, A00
Network (1)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
1 / 6 / 2015
1.4.1.0, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce GT 830M Graphics Driver
1 / 6 / 2015
9.18.13.4424, A00