DELL Vostro 1420 Laptop Win XP, Vista, Win 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 1420 Laptop

tải DELL Vostro 1420 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD8XX, v.6.10.0.6147 (Vista) 5.10.0.6147 (XP), A03
4 / 20 / 2009
6.10.0.6147 (Vista) 5.10.0.6147 (XP), A03
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.9.0.0.1011, A00
4 / 20 / 2009
9.0.0.1011, A00
O2Micro OZH24 SD / MMC Host Controller, v.2.0.03, A00
4 / 20 / 2009
2.0.03, A00
Sony Felica Smart Card, v.3.0.1.2, A00
4 / 20 / 2009
3.0.1.2, A00
Network (4)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek RTL-8100C Ethernet Controller, v.5.736.0728.2009, A03
12 / 7 / 2009
5.736.0728.2009, A03
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1510 nửa MiniCard (4322), Dell Wireless 1397, 1510 nửa MiniCard, v.5.10.79.14 (Driver); 5.10.79.22 (Application), A25-1
8 / 14 / 2009
5.10.79.14 (Driver); 5.10.79.22 (Application), A25-1
Dell Wireless 355 Mô-đun Bluetooth (Bluetooth 2.0 + EDR), v.5.1.0.3400, A00
6 / 4 / 2009
5.1.0.3400, A00
Intel Intel (R) WiFi Link 5300, Intel (R) WiFi Link 5100, Intel (R) WiFi Link 5000 Dòng WLAN Half-Mini Card, v.TIC153101, A02
4 / 23 / 2009
TIC153101, A02
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM45 Video, v.V6.14.10.5016, A00
4 / 20 / 2009
V6.14.10.5016, A00
nVidia NB9M-GS, v.6.14.11.7917, A00
4 / 20 / 2009
6.14.11.7917, A00