DELL Vostro 15 3561 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 15 3558 Laptop

tải DELL Vostro 15 3561 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Ứng dụng (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Digital Cung Ứng dụng
02 Tháng Tám 2016
3.1.1002.0, A00
Dell QuickSet ứng dụng
05 2016 tháng bảy
11.1.36, A00
Dell Update - Ứng dụng
02 Tháng Tám 2016
1.9.4.0, A10
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
02 Tháng Tám 2016
3.3.7200.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3234
05 2016 tháng bảy
6.0.1.7818, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Vostro 15-3561 BIOS hệ thống
05 2016 tháng bảy
1.0.0, A00
Chipset (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
05 2016 tháng bảy
1.1.0.1064, A00
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Touchpad driver
06 2016 tháng bảy
19.2.17.36, A02
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek PCI-E Ethernet Controller Driver
04 Tháng Tám 2016
2.43.2016.330, A02
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
05 2016 tháng bảy
1.4.1.0, A00
Driver Dell Wireless 1801 WiFi / Bluetooth
05 2016 tháng bảy
2023.31.315.2016, A00
Dell Airplane Mode Chuyển điều khiển
05 2016 tháng bảy
1.0.0, A00
Intel 8260 / 7265 / 7260 / 3165 / 3160 WiFi điều khiển
28 2016 tháng bảy
18.40.0.9, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
01 Tháng Tám 2016
10.18.10.4491, A01