DELL Vostro 15 7570 Laptop Windows 10 Trình điều khiển, Ứng dụng, Cập nhật


DELL Vostro 15 7570 Laptop

Tải về DELL Vostro 15 7570 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Ứng dụng (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng cập nhật của Dell - Plugin cập nhật SupportAssist
2018-06-22
3.3.0.4941, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-06-26
1.2, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-07-03
3.5.1004.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio ALC3246 điều khiển
2017-11-24
6.0.1.8219, A01
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Inspiron 7577 và Vostro 7570 BIOS hệ thống
2018-06-13
1.5.0, 1.5.0
Chipset (10)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-06-12
4.33.25.001, A02
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-05-09
2.2.1.364, A06
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Trình quản lý bộ máy quản lý của Intel 11.x
2017-12-13
11.8.50.3425, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2018-05-21
11.7.0.1054, A02
Bộ gia tốc kế STMicro cho bảo vệ dữ liệu mùa thu miễn phí
2018-01-10
4.10.83, A03
Realtek USB Card đọc driver
2018-02-12
10.0.15063.31236, A00
Intel Chipset Driver
2018-06-12
10.1.1.44, A07
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3160 3165 7260 7265
2018-05-09
20.50.0.8334, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3160 7260 3165 7265 8260
2018-03-20
20.10.0.0, A02
Qualcomm QCA61x4A QCA9377 Trình điều khiển Wi-Fi và Bluetooth
2018-06-12
12.0.0.448, A15
Trình điều khiển mạng Realtek PCIe
2018-02-28
2.43.2017.0621, A13
Security (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình đọc vân tay Goodix GF3208
2018-04-17
1.0.33.600, A02
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2017-10-05
15.7.0.1014, A00
Quản lý hệ thống (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dịch vụ Dell Power Manager
2018-06-15
3.0.0, A00
Video (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 1050Ti / GTX 1060 với Thiết kế đồ họa Max-Q / GeForce MX150
2018-06-12
23.21.13.9125, A04
Intel HD Graphics 630 điều khiển
2017-11-29
22.20.16.4836, A02