DELL Vostro 3360 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


Dell Vostro 3360 Laptop

tải DELL Vostro 3360 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
9.3.0.1021, A01
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
8.0.0.1262, A03
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
1.0.6.245, A03
Realtek RTS5179GR USB2.0 Card Reader driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
6.1.8400.39030, A01
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như Ethernet adapter, adapter Token-Ring, và các loại khác của NIC (Network Interface Card), cũng như các adapter không dây, Bluetooth và WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Thông minh ứng dụng công nghệ kết nối Intel
(Ứng dụng)
3 / 13 / 2013
1.0.7.0, A01
Atheros AR8161 / 8165 / 8162 / 8166 / 8168 Ethernet Controller Driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
2.1.0.12, A02
Dell DW1704 WiFi và Driver Bluetooth
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
WLAN_6.20.55.51 / BT_6.5.1.3303, A04
Dell Wireless 1703 Wi-Fi + BT driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
WLAN_9.2.0.512 / BT_7.4.0.165, A03
Intel Centrino Advanced-N 6235 WLAN driver
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
15.3.1.2, A03
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics 4000 / 2500 điều khiển
(Người lái xe)
2 / 8 / 2013
9.17.10.2867, A04
Ứng dụng Intel WiDi
(Ứng dụng)
10 / 23 / 2012
3.0.12.0, A00