DELL Vostro 3450 máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 3450 Máy tính xách tay

tải DELL Vostro 3450 Máy tính xách tay của Windows 7 32 / 64bit, Windows Drivers 8 64bit, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC272 / ALC269 HD / ALC269Q-GR Audio Driver
(Người lái xe)
6 / 23 / 2011
6.0.1.6312, A01
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell USB 3.0 Host Controller driver
(Người lái xe)
3 / 21 / 2012
Renesas 2.1.27.0 / Fresco 3.4.6.0, A04
Renesas USB3.0 Host Controller driver
(Người lái xe)
4 / 21 / 2011
2.0.34.0, A01
HM67 Chipset Intel driver
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
9.2.0.1015, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
7.0.0.1144, A00
Realtek RTS5128 Card Reader driver
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
6.1.7600.30127, A01
Video (4)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AMD Radeon HD 7650 / HD 7450 Graphics Driver
(Người lái xe)
3 / 19 / 2012
8.840.7.9000, A06
Intel HD Graphics 3000 điều khiển
(Người lái xe)
6 / 28 / 2011
8.15.10.2345, A05
Intel Wireless Display Connection Manager Ứng dụng
(Ứng dụng)
6 / 23 / 2011
2.1.38.0, A01
AMD Radeon HD7650 / HD7450 Graphics Driver
(Người lái xe)
6 / 20 / 2011
8.840.7.3000, A03