DELL Vostro 3700 máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 3700 Laptop

tải DELL Vostro 3700 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
IDT 92HD81B1, v.5.10.0.6277, A02
4 / 29 / 2010
5.10.0.6277, A02
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HM57 Express Chipset Family, v.9.1.1.1023, A00
3 / 16 / 2010
9.1.1.1023, A00
Intel Intel Động cơ Quản lý, v.6.0.0.1179, A01
3 / 16 / 2010
6.0.0.1179, A01
Realtek RTS5138 Card Reader, v.6.1.7600.30102, A00
3 / 16 / 2010
6.1.7600.30102, A00
Ricoh cardreader R5U230, v.2.07.01.02, A00
3 / 16 / 2010
2.07.01.02, A00
Network (7)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 365 Bluetooth Module, v.Driver: 5.5.0.8401, Ứng dụng: 5.5.0.8400, A01
3 / 28 / 2010
Driver: 5.5.0.8401, Ứng dụng: 5.5.0.8400, A01
Dell không dây WLAN 1397 nửa MiniCard (4312bg), không dây WLAN 1520 nửa MiniCard, v.5.60.18.9, A00
3 / 17 / 2010
5.60.18.9, A00
Dell không dây WLAN 1501 nửa Mini-Card (4313bgn), v.5.60.48.35, A00
8 / 11 / 2010
5.60.48.35, A00
Dell không dây WLAN 1501 nửa Mini-Card (4313bgn), v.5.60.48.35, A00_1 (HTML)
7 / 12 / 2010
5.60.48.35, A00_1
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVidia Nvidia N11M-GE1, v.6.14.11.8838, A00
3 / 24 / 2010
6.14.11.8838, A00
nVidia Geforce GT 330M-rời rạc, v.6.14.11.8921, A02
1 / 6 / 2011
6.14.11.8921, A02
Intel Graphics Media Accelerator HD, v.14.42.4.5273, A03
7 / 28 / 2010
14.42.4.5273, A03