DELL Vostro 3750 Laptop WinXP, Win7, Win8 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Dell Vostro 3750 Laptop

tải DELL Vostro 3750 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows Drivers 8, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek ALC272 / ALC269 HD / ALC269Q-GR Audio Driver
(Người lái xe)
6 / 23 / 2011
6.0.1.6312, A01
Chipset (5)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell USB 3.0 Host Controller driver
(Người lái xe)
3 / 21 / 2012
Renesas 2.1.27.0 / Fresco 3.4.6.0, A04
Renesas USB3.0 Host Controller driver
(Người lái xe)
4 / 21 / 2011
2.0.34.0, A01
HM67 Chipset Intel driver
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
9.2.0.1015, A00
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
7.0.0.1144, A00
Realtek RTS5128 Card Reader driver
(Người lái xe)
3 / 20 / 2011
6.1.7600.30127, A01
Modem / Truyền thông (4)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Driver
(Người lái xe)
5 / 31 / 2011
Drv_Win7-32_2.0.22.0, A02
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem ứng dụng
(Ứng dụng)
3 / 20 / 2011
NW2.5.59, A02
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Diagnostics Utility
(Diagnostics Utility)
3 / 20 / 2011
MdmDiag32_1.0.28.0, A01
USB Conexant D400 ngoài 56K Modem Utility
(Utility)
3 / 20 / 2011
DLD1.21, A00
Video (5)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 7 / 2013
9.18.13.1100, A03
DELL, NVDRV, 32BIT, NIẾT BÀN-17,8.17.12.8577, A03
(Người lái xe)
2 / 20 / 2012
8.17.12.8577, A03
Intel HD Graphics 3000 điều khiển
(Người lái xe)
6 / 28 / 2011
8.15.10.2345, A05
nVidia Stereoscopic 3D, GeForce GT 525M, v.8.17.12.6830, A02
(Người lái xe)
6 / 28 / 2011
8.17.12.6830, A02
Intel Wireless Display Connection Manager Ứng dụng
(Ứng dụng)
6 / 23 / 2011
2.1.38.0, A01