DELL Vostro 5460 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


DELL Vostro 5460 Máy tính xách tay

tải DELL Vostro 5460 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek High-Definition Audio Driver
(Người lái xe)
2 / 4 / 2013
6.0.1.6767, A00
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Realtek High-Definition Audio và được hỗ trợ trên Vostro 5460 đang chạy hệ điều hành sau: Windows 7 và 8. .
BIOS (1)
Hỗ trợ các hệ thống điều khiển bàn phím, màn hình, ổ đĩa và các thiết bị khác (cũng Basic Input / Output System).
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Vostro Hệ thống 5460 BIOS
(BIOS)
10 / 17 / 2013
A07
Mô tả
Gói này cung cấp bản cập nhật BIOS trên Dell Vostro 5460 chạy sau Hệ điều hành: Windows và DOS.
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Driver
(Người lái xe)
2 / 4 / 2013
9.3.0.1021, A00
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho HM77 Chipset Intel và được hỗ trợ trên Vostro 5460 chạy sau của Windows Hệ điều hành: Windows và Windows 7 8. .
Quản lý Intel cơ Driver Interface
(Người lái xe)
2 / 4 / 2013
8.1.0.1263, A00
Mô tả
Gói này cung cấp Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển và được hỗ trợ trên Vostro 5460 chạy các hệ điều hành Windows sau đây: Windows và Windows 7 8. .
Realtek RTS5229 cardreader điều khiển
(Người lái xe)
2 / 4 / 2013
6.2.9200.29040, A00
Mô tả
Gói này cung cấp Realtek PCIE cardreader Driver và được hỗ trợ trên Vostro 5460 chạy các hệ điều hành Windows sau đây: Windows và Windows 7 8. .
Video (2)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA GeForce GT 630M Graphics Driver
(Người lái xe)
2 / 7 / 2013
9.18.13.1100, A01
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho nVIDIA GeForce GT 630M Graphics và được hỗ trợ trên Vostro 5460 đang chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows và Windows 7 8 (64 bit). .
Intel HD Graphics 2500 / 4000 điều khiển
(Người lái xe)
1 / 17 / 2013
9.17.10.2867, A00
Mô tả
Gói này cung cấp driver cho Intel HD Graphics 2500 / 4000 và được hỗ trợ trên Vostro Notebook 5460 đang chạy theo hệ thống điều hành Windows: Windows và Windows 7 8. .