DELL Vostro A840 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


Dell Vostro A840 Laptop

tải DELL Vostro A840 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant âm thanh CX2056-12Z, v.3.49.4.50, A01
8 / 20 / 2008
3.49.4.50, A01
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Chipset Mobile, v.8.3.0.1018, A00
8 / 28 / 2008
8.3.0.1018, A00
Ricoh cardreader R5C847, v.3.54.05, A00
8 / 20 / 2008
3.54.05, A00
Modem / Truyền thông (2)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Conexant Modem CX20548-11Z, v.7.74.00.50, A00
8 / 20 / 2008
7.74.00.50, A00
USI Bluetooth 360, v.v60111-1D, A02
8 / 20 / 2008
v60111-1D, A02
Network (2)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell không dây WLAN 1390 MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, không dây WLAN 1395 MiniCard, Dell Wireless 13xx, 14xx, 1505 MiniCard, v.5.10.38.26 (Driver); 5.10.38.30 (Application), A23
1 / 15 / 2009
5.10.38.26 (Driver); 5.10.38.30 (Application), A23
Realtek LAN RTL8102EL, v.5.694, A00
8 / 20 / 2008
5.694, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel GM965 Express Chipset Family, v.14.34.0.4943, A00
8 / 20 / 2008
14.34.0.4943, A00