DELL XPS 12 9250 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, Tiện ích, cập nhật


DELL XPS 12 9250 Laptop

Tải về DELL XPS 12 9250 Laptop của Windows 2 1bit Drivers 10-trong-64, Tiện ích và cập nhật.


Ứng dụng (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.5.23.0, A00
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Audio (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek HD Audio Driver
2017-10-24
6.0.1.6122, A08
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Latitude 7275 và XPS 12 9250 BIOS hệ thống
2018-04-17
1.2.0, 1.2.0
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-10
4.26.10.001, A07
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Giải pháp Intel tích hợp cảm biến
2016-12-20
3.0.30.1076, A02
Intel HID Event Lọc điều khiển
2016-12-20
1.1.0.313, A01
Realtek PCI-E Card Reader driver
2018-02-07
10.0.14393.21292, A04
Intel tiếp Serial IO driver
2018-02-07
30.100.1633.3, A02
Intel Chipset Driver
2016-12-16
10.1.1.13, A03
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2017-12-21
8.1.10605.221, A02
Bảo mật dữ liệu của Dell (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Bảo vệ Dữ liệu của Dell | Công cụ bảo mật
2018-05-01
1.12.0.21, A22
Bảo vệ Dữ liệu của Dell | Phục hồi điểm cuối
2017-01-27
1.1.0, A01
Docks / giá đỡ (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-06-12
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-06-12
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-06-12
6.3.9600.132, A08
Modem / Truyền thông (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
DWS5811e Qualcomm Snapdragon X7 LTE Phần vững và Trình điều khiển GNSS
2018-05-11
7.54.4799.502, A06
Chuột, bàn phím và các thiết bị đầu vào (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 2D Imaging điều khiển
2017-01-03
30.14393.9656.3064, A03
ALPS Theo dõi Pad Firmware Update
2016-04-14
194.87.0.0, A01
Dell Thống nhất Ứng dụng
2016-04-27
1.0.44, A00-00
Network (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển WiFi Intel 8260 7265 3165 7260
2018-04-17
20.30.1.8010, A25
Trình điều khiển Bluetooth Intel 9x60 826x 726x 3165
2018-05-24
20.30.0.3, A21
ỨNG DỤNG INTEL WAPI
2018-01-24
1.9.0.3, A02
Driver Realtek USB GBE Mạng
2017-10-24
2.43.2017.0505, A05
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-04-20
15.2.2.1030, A09
System Utilities (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-01-03
2.1.1, A00
Kết nối Standby Battery Saver Settings Utility
2016-04-12
B01, A00
Intel ảo Nút điều khiển
2016-01-27
1.1.0.21, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bộ điều khiển đồ họa Intel HD 5000 6000 500
2018-05-15
23.20.16.4973, A08