DELL XPS 12 9Q33 máy tính xách tay của Windows 8, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


DELL XPS 12 9Q33 Ultrabook

tải DELL XPS 12 (9Q33) Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
điều khiển âm thanh High Definition Realtek
10 / 16 / 2013
6.0.1.6966, A02
Chipset (3)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
10 / 16 / 2013
9.5.2.1489, A03
SMSC 7500 USB-to-Ethernet Dongle điều khiển
10 / 16 / 2013
2.0.1.1, A00
Intel Lynx Point Chipset Driver
10 / 15 / 2013
9.4.0.1017, A01
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel (R) Dual Band Wireless 7260 điều khiển
1 / 13 / 2014
16.8.0, A04
Driver Intel Dual Band Wireless 7260 Bluetooth
1 / 13 / 2014
3.1.1311.0402, A02
Driver Intel thông minh Công nghệ Connect
10 / 16 / 2013
4.1.40.2143, A01
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Haswell HD Graphics
10 / 15 / 2013
9.18.10.3145, A02