DELL XPS 13 (9343) Laptop của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL XPS 13 9343 Laptop

tải DELL XPS 13 (9343) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio
1 / 8 / 2015
7349.102.0, A00
Chipset (8)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel 9 Dòng Chipset Driver
1 / 8 / 2015
10.0.22, A00
Intel Processor hợp tác điều khiển hiệu suất điều khiển
1 / 8 / 2015
1.0.0.1017, A00
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
1 / 8 / 2015
8.0.10100.71, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bizlink USB3.0 GBE Dongle điều khiển
1 / 8 / 2015
8.17.812.2014, A00
Network (3)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Broadcom Wireless- DW1560 điều khiển
1 / 8 / 2015
6.30.223.227, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 7265 điều khiển
1 / 8 / 2015
17.13.1, A01
Intel PROSet / Wireless Bluetooth LEGUI điều khiển
1 / 8 / 2015
17.1.1434.2, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
1 / 8 / 2015
10.18.10.3960, A00

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *