DELL XPS 13 9350 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, cập nhật


DELL XPS 13 9350 Laptop

tải DELL XPS 13 9350 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Chipset (7)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt
10 / 16 / 2015
8.1.10602.174, A00
Intel (R) Quản lý cơ Components Installer
10 / 15 / 2015
11.0.0.1167, A02
Intel 100 Dòng Chipset Driver
10 / 12 / 2015
10.1.1.9, A00
Intel HID Event Lọc điều khiển
10 / 12 / 2015
1.1.0.310, A00
Intel tiếp Serial IO driver
10 / 12 / 2015
30.100.1519.7, A00
Modem / Truyền thông (1)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Bizlink USB3.0 GBE Dongle điều khiển

10 / 12 / 2015
2.43.2015.615, A00
Network (6)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Driver Dell Wireless 1820A Bluetooth
10 / 16 / 2015
12.0.1.720, A00
Intel PROSet / không dây Bluetooth LEGUI Application
10 / 16 / 2015
18.1.1527.1551, A00
Dell Wireless WiFi 1820A
10 / 15 / 2015
1.519.0.0, A01
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 điều khiển
10 / 12 / 2015
18.12.2, A00
Intel Dual Band Wireless-AC 8260 điều khiển
10 / 12 / 2015
18.12.2, A01
Realtek USB GBE Ethernet Controller Driver

10 / 12 / 2015
2.43.2015.0615, A00
Video (1)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình và card VGA.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD Graphics Driver
10 / 15 / 2015
20.19.15.4300, A02