DELL XPS 13 9360 máy tính xách tay của Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng, cập nhật


Máy tính xách tay Dell XPS 13 9360

Tải về Dell XPS 13 9360 Máy tính xách tay của Windows 10 64bit Trình điều khiển, Tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Ứng dụng (8)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Dell Cập nhật ứng dụng Ứng dụng
2018-06-20
3.0.0, A00
Trình điều khiển Dell Mobile Connect
2018-06-12
1.2, A00
Trợ giúp Hỗ trợ và Hỗ trợ của Dell
2018-05-15
2.6.1.0, A00
Dell Digital Cung Ứng dụng
2018-04-09
3.5.1001.0, A00
Firmware Update để bật hay tắt động sáng kiểm soát
2018-01-09
0.0.0.20, A02
Khảo sát OTB - Kết nối Khách hàng của Dell
2018-01-03
1.5.1.0, A00
Dịch vụ Foundation Dell - Ứng dụng
2018-01-23
3.4.16100.0, A00
Audio (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC3266
2017-11-24
6.0.1.8245, A12
Trình điều khiển âm thanh HD Realtek ALC3246
2017-03-15
6.0.1.7859, A00
BIOS (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell XPS 13 9360 BIOS hệ thống
2018-03-22
2.6.2, 2.6.2
Chipset (9)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Thunderbolt 3 Firmware Update
2018-04-05
4.26.13.001, A03
Quản lý Intel thành phần động cơ Installer
2018-05-21
11.7.0.1054, A01
Intel tiếp Serial IO driver
2018-05-15
30.100.1725.1, A05
VBulletin động Intel và Khung nhiệt
2018-05-15
8.3.10207.5567, A09
Intel HID Event Lọc điều khiển
2018-01-23
1.1.1.318, A03
Intel Buttons ảo điều khiển
2018-02-12
1.1.1.22, A02
Intel Chipset Driver
2018-06-12
10.1.1.44, A07
Realtek PCIE Card Reader driver
2018-01-12
10.0.15063.21300, A00
Intel Thunderbolt điều khiển
2018-04-11
16.3.61.275, A03
Bảo mật dữ liệu của Dell (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Mã hóa Dell
2018-06-18
8.18.0.18, A30
Docks / giá đỡ (4)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển máy chủ lưu trữ mở rộng ASMedia USB
2018-06-12
1.16.51.1, A08
Bộ điều khiển Mạng USB của Realtek USB áp dụng cho TB16 / WD15 / DS1000 Dock
2018-06-12
2.43.2017.1123, A09
Trình điều khiển âm thanh USB Realtek
2018-06-12
6.3.9600.132, A08
ASIX USB để Serial / Parallel Port Driver
2017-08-22
2.0.2.0, A03
Network (5)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Killer Wireless 1435S Trình điều khiển WiFi 1535
2018-05-11
1.5.1852, A11
Trình điều khiển Wi-Fi Intel 3165 7265 8260 8265
2018-04-27
20.50.0.8334, A03
Trình điều khiển Bluetooth Intel 3165 7265 8260 8265
2018-06-19
20.30.0.3, A04
Driver Realtek USB GBE Mạng
2018-05-15
2.43.2017.1123, A09
Killer Wireless AC 1525 Trình điều khiển 1535 1435
2018-04-27
10.0.0.448, A07
Security (2)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Synaptics VFS7552 cảm ứng vân tay điều khiển
2017-10-05
5.1.3223.26, A04
Dell TPM 2.0 Firmware Update Utility
2018-05-16
1.3.2.8, A02
Serial ATA (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel nhanh chóng điều khiển lưu trữ
2018-01-17
15.7.5.1025, A03
System Utilities (3)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell 64BIT BIOS Flash Utility
2018-05-18
A01, A01
Modern Standby Power Saver Settings Utility
2018-03-15
A01, A01
Dell lệnh | Quản lý điện năng
2018-05-29
2.2.1, A00
Video (1)
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel HD 620 và Iris Graphics 640
2018-05-15
23.20.16.4973, A10