DELL XPS 14 (L421x) Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Drivers Win 10, ứng dụng, cập nhật


DELL XPS 14 L421x Ultrabook

tải DELL XPS 14 (L421x) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (2)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio ALC3260 điều khiển
12 / 17 / 2013
6.0.1.7095, A03
Âm nhạc không dây ứng dụng Intel
6 / 27 / 2012
1.5.5323.0, A00
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
HM77 Chipset Intel driver
12 / 17 / 2013
9.4.0.1027, A02
Quản lý Intel cơ Driver Interface
2 / 6 / 2013
8.0.0.1399, A00
Intel USB 3.0 eXtensible Host Controller driver
2 / 6 / 2013
1.0.0.220, A01
Realtek RTS5209 Card Reader driver
2 / 6 / 2013
6.1.7601.28094, A01
Modem / Truyền thông (6)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ứng dụng khách hàng Dell Netready Win7 (cung cấp bởi Telefonica)
9 / 4 / 2013
v1.0.11.0
Dell Wireless 5630 Mobile Broadband Mini-Card Utility (Utility)
7 / 5 / 2013
NA, A00
Dell Wireless 5560 Mobile Broadband Mini-Card Firmware Update (Firmware)
7 / 3 / 2013
R3E14_MR2, A00
Network (8)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Centrino Advanced-N 6235 WiFi điều khiển
1 / 13 / 2014
16.8.0, A04
Driver Qualcomm killer 1202 WiFi + Bluetooth
12 / 6 / 2013
1.0.35.1064, A02
Driver Dell Wireless 1901 WiFi + Bluetooth
3 / 6 / 2013
WiFi - 10.0.0.222 BT - 7.4.0.170, A01
Video (5)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 11 / 2013
1.2, A00-00
nVIDIA an patch Utility (Utility)
2 / 1 / 2013
1.0, A00-00