DELL XPS 14Z (L412Z) Laptop của Windows 7, Windows Drivers 8, ứng dụng, cập nhật


DELL XPS 14z L412z Ultrabook

tải DELL XPS 14Z (L412z) Ultrabook của Windows 7, Windows Drivers 8, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Realtek Audio Driver ALC259
10 / 3 / 2011
6.0.1.6392, A00
Chipset (4)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Quản lý Intel cơ Driver Interface
10 / 4 / 2011
7.0.0.1144, A00
Dòng 6 Chipset Intel Mobile Intel driver
10 / 4 / 2011
9.2.0.1021, A00
Realtek RTS5209 Card Reader driver
10 / 4 / 2011
6.1.7600.80, A00
Texas Instruments TUSB 7320 USB 3.0 điều khiển
10 / 4 / 2011
1.12.14.0, A01
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Intel Centrino Advanced-N 6230 điều khiển
1 / 2 / 2012
v14.3.0.6, A02
Intel Centrino Advanced-N 6230 adapter ứng dụng Bluetooth
10 / 28 / 2011
v1.2.1, A01
Intel Centrino Advanced-N 6230 điều khiển
10 / 28 / 2011
14.2.1, A01
Intel Centrino Advanced-N 6230 ứng dụng Bluetooth HS
10 / 4 / 2011
1.1, A00
Atheros AR8151 PCI-E Gigabit Ethernet Controller Driver
10 / 4 / 2011
1.0.2.43, A00
Video (3)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Trình điều khiển đồ họa nVIDIA N12P-GV-S
10 / 27 / 2011
8.17.12.6952, A01
Intel HD Graphics Driver
10 / 4 / 2011
8.15.10.2361, A00
Intel Wireless Display Connection Manager Ứng dụng
10 / 4 / 2011
2.1.39.0, A00