DELL XPS M1530 máy tính xách tay Windows XP, Vista, ứng dụng, cập nhật


Dell XPS M1530 Máy tính xách tay

tải DELL XPS M1530 Máy tính xách tay Windows XP, Vista 32 / 64bit, tiện ích, phần mềm và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Audio (1)
Tải về trình điều khiển để cải thiện hiệu suất của các thành phần âm thanh Dell của bạn chẳng hạn như card âm thanh và loa.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
SigmaTel STAC 92XX C-chính HD Audio, v. 6.10.0.5866, A03
10 / 21 / 2008
6.10.0.5866, A03
Chipset (2)
Tải về tiện ích và các trình điều khiển để giúp kiểm soát các thành phần hội đồng quản trị hệ thống của bạn và điều khiển.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Ricoh R5C833, v.3.54.06, A01
11 / 16 / 2008
3.54.06, A01
Intel Chipset Mobile, v.Vista32 / XP v8.2.0.1014, A00
12 / 11 / 2007
Vista32 / XP v8.2.0.1014, A00
Modem / Truyền thông (11)
Tìm driver cho modem của bạn, modem PC Card, adapter DSL, adapter ISDN, và các thiết bị khác.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 5520 / 5500 Cingular Mobile Broadband Mini Card, 5510 Cingular Mobile Broadband Express Card Utility (Utility)
4 / 10 / 2009
2.06.03.052, A05
Dell Wireless 5700 / 5720 băng rộng di động CDMA EVDO MiniCard điều khiển
8 / 22 / 2008
2.09.01.14 Build # 023, A03
Dell Wireless 5720 VZW Mobile MiniCard Utility băng thông rộng (Utility)
7 / 22 / 2008
1.0, A01
Network (5)
Trình điều khiển cho các thiết bị mạng như adapter Ethernet, Wireless, Bluetooth và bộ điều hợp WWAN.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
Dell Wireless 1370 WLAN MiniPCI Card, Wireless 1470 Dual Band-WLAN MiniPCI Card, Wireless 1390 WLAN MiniCard, Wireless 1490 Dual-band WLAN MiniCard, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card, Wireless 1505 Dự thảo 802.11n WLAN Mini-Card màn hình, Wireless 1395 WLAN MiniCard, v.4.170.25.17 / 4.170.25.12, A17
12 / 18 / 2007
4.170.25.17 / 4.170.25.12, A17
Intel Intel (R) PRO / Wireless Network Connection 3945ABG, (R) Wireless WiFi Link 4965AGN, v.11.1.1.3 (TIC146561), A05
12 / 12 / 2007
11.1.1.3 (TIC146561), A05
Marvell 88E80XX 10 / 100 Ethernet Controller, v.10.22.6.3, A01
12 / 12 / 2007
10.22.6.3, A01
Dell Wireless 355 Mô-đun Bluetooth (Bluetooth 2.0 + EDR), v.6.0.1.3100 & FW216, A00
11 / 28 / 2007
6.0.1.3100 & FW216, A00
Dell Wireless 400 Wireless USB Mini-card, v.1.3.098.8, A02
12 / 12 / 2007
1.3.098.8, A02
Video (6)
Trình điều khiển cho bộ điều hợp video, còn được gọi là card video, card đồ họa, card màn hình, và bảng mạch video.
Tiêu đề tin Phát hành ngày phiên bản
AVerMedia AVerTV Hybrid NanoExpress ATSC điều khiển
10 / 31 / 2008
1.3.x.58, A06
AVerMedia AVerTV Hybrid NanoExpress DVB-T, v.1.3.x.58, A06
10 / 31 / 2008
1.3.x.58, A06
nVidia GeForce 8400M, GeForce 8600M, v.7.15.11.7644, A03
10 / 23 / 2008
7.15.11.7644, A03
Thomson Dell cao cấp điều khiển từ xa, v. (1.0.048 / 1.48), A04
3 / 25 / 2008
(1.0.048 / 1.48), A04
Lumanate TVT6: Wave USB External PAL-SECAM-DVBT Hybrid TV Tuner, v.1.0.3.28, A06 (v32)
12 / 12 / 2007
1.0.3.28, A06 (v32)
Lumanate TVT8: USB External NTSC-ATSC Combo TV Tuner, v.1.0.3.35, A01 (V32)
12 / 12 / 2007
1.0.3.35, A01 (V32)