eMachines D529 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, phần mềm, Hướng dẫn sử dụng


eMachines D529 Laptop

Tải về eMachines D SERIES D529 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển10.0.0.10469.7 MB2011 / 05 / 10
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.6324108.4 MB2011 / 05 / 10
Tải vềAlcor Card Reader driver1.0.32.848.0 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel Chipset Driver9.2.0.10152.5 MB2011 / 05 / 10
Tải vềDriver Atheros LAN1.0.1.424.7 MB2011 / 05 / 10
Tải vềSynaptics Touchpad Driver15.1.18.032.9 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel Turbo Boost điều khiển01.02.00.10021.1 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel Turbo Boost Driver (năng quản lý)6.0.0.11795.6 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.211933.6 MB2011 / 05 / 10
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.1.0.33443.7 MB2011 / 05 / 10
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.2.0.41944.7 MB2012 / 04 / 19
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.1523.6 MB2011 / 05 / 10
Tải vềDriver Intel Wireless LAN14.0.2.295.7 MB2011 / 05 / 10