eMachines E529 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


eMachines E529 Laptop

Tải về eMachines E Series E529 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8 Nâng cấp trình điều khiển, phần mềm và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Tải vềMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềIntel SATA AHCI điều khiển9.6.2.100110.0 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel iAMT điều khiển6.0.40.12155.3 MB2011 / 05 / 10
Tải vềRealtek Audio Driver6.0.1.6314108.3 MB2011 / 05 / 10
Tải vềRealtek Card Reader driver6.1.7600.301249.2 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel Chipset Driver9.1.1.10242.3 MB2011 / 05 / 10
Tải vềTrình điều khiển Broadcom LAN14.6.4.110.8 MB2011 / 05 / 10
Tải vềELANTECH Touchpad driver8.0.6.361.0 MB2011 / 05 / 10
Tải vềSynaptics Touchpad Driver15.1.18.032.9 MB2011 / 05 / 10
Tải vềIntel điều khiển VGA8.15.10.218277.6 MB2011 / 05 / 10
Tải vềAtheros Wireless LAN Driver9.2.0.43911.6 MB2011 / 12 / 22
Tải vềTrình điều khiển Broadcom Wireless LAN5.100.82.6331.7 MB2011 / 05 / 10
Tải vềDriver Intel Wireless LAN14.0.0.1138.1 MB2011 / 05 / 10
Tải vềDriver Realtek Wireless LAN1005.15.0223.201120.2 MB2011 / 05 / 10