Fujitsu LIFEBOOK T936 Tablet PC Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Fujitsu LifeBook T936 Tablet

Tải về Fujitsu LIFEBOOK T936 Tablet PC Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm, Hướng dẫn sử dụng và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Tải vềTên driverphiên bảnKích thước
Tải vềPhần mềm chipset10.1.1.82.68MB
Tải vềIntel (R) công nghệ lưu trữ nhanh14.5.2.1088-A11.7MB
Tải vềIntel (R) Công nghệ Active Management11.0L0394.1MB
Tải vềGraphics Driver (Intel)10.18.15.4279170MB
Tải vềAudio Driver6.0.1.7654183MB
Tải vềBluetooth Phần mềm18.1.1508.053875.5MB
Tải vềAdapter Ethernet Driver (Intel)12.13.17.4960KB
Tải vềTrình điều khiển mạng LAN không dây18.21.0.2236MB
Tải vềSierra Wireless WWAN điều khiển6.16.4323.030314.7MB
Tải vềDigitizer điều khiển7.3.1-1422.6MB
Tải vềChỉ tay điều khiển thiết bị19.0.13.1182.7MB
Tải vềĐọc thẻ thông minh điều khiển1.1.4.24014.4MB
Tải vềTablet Nút điều khiển6.1.0624.2015363KB
Tải vềHost Controller USB4.0.0.365.24MB
Tải vềWeb Camera Driver (Realtek)10.0.10240.1112619.2MB
Tải vềMemory Card Reader driver10.0.10143.212788.92MB
Tải vềVân tay cảm biến Driver4.5.237.016.6MB
Tải vềFujitsu BIOS Driver1.0.0.26.75MB
Tải vềTrình điều khiển thiết bị FUJ02E31.20715KB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *