Cổng NE56R Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Cổng-NE56R-Máy tính xách tay

tải Cổng NE56R Laptop dùng Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.

Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:


Cần biết các phần cứng trên hệ thống của bạn để lựa chọn đúng driver? Tải Phần cứng Vendor Utility Detection .
AHCI
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
SATA AHCI driverIntel11.5.0.120711.8 MB10 / 18 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.1.0.100611.8 MB05 / 14 / 2012Tải về
SATA AHCI driverIntel11.5.4.100111.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
Âm thanh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Audio DriverRealtek6.0.1.6543189.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.6657239.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Audio DriverRealtek6.0.1.7040394.1 MB10 / 12 / 2013Tải về
Bluetooth
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver BluetoothBroadcom12.0.0.7850183.9 MB02 / 10 / 2014Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.1.305208.2 MB10 / 12 / 2013Tải về
driver BluetoothAtheros8.0.0.206185.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver BluetoothBroadcom12.0.0.1800171.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
cardreader
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Card Reader driverBroadcom15.0.6.211.8 MB05 / 14 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.0.7.211.8 MB05 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.16.2 MB10 / 18 / 2012Tải về
Card Reader driverBroadcom16.0.2.312.1 MB05 / 28 / 2013Tải về
Card Reader driverBroadcom16.0.2.815.9 MB10 / 12 / 2013Tải về
Card Reader driverBroadcom15.4.7.15.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Chipset
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
chipset driverIntel9.3.0.10202.9 MB05 / 14 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
chipset driverIntel9.3.0.10212.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
LAN
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LANBroadcom15.0.1.011.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
MgmtEngine
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
ME (Management Engine) điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
ME (Management Engine) điều khiểnIntel9.5.14.172455.9 MB10 / 12 / 2013Tải về
Loại khác
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển khác (RF Button)Dritek2.02.2001.08031009.6 KB10 / 12 / 2013Tải về
TouchPad
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.19128.5 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.24.203114.0 MB07 / 18 / 2013Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.27.201123.2 MB10 / 12 / 2013Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS8.100.2020.10615.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.8.1181.0 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadALPS8.0.2020.20457.8 MB10 / 12 / 2013Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics17.0.6.13121.7 MB10 / 18 / 2013Tải về
Trình điều khiển touchpadELANTECH11.6.11.002180.4 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics16.2.10.12118.6 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển touchpadSynaptics15.3.41.598.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost điều khiểnIntel8.0.0.126239.7 MB07 / 05 / 2012Tải về
Turbo Boost điều khiểnIntel8.1.0.126347.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
USB 3.0
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
USB 3.0 điều khiểnIntel1.0.4.2205.2 MB03 / 11 / 2013Tải về
USB 3.0 điều khiểnIntel1.0.4.2205.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
VGA
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
driver VGANVIDIA9.18.13.0717417.6 MB03 / 06 / 2013Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843112.3 MB10 / 31 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9632330.0 MB01 / 25 / 2013Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0546420.1 MB09 / 28 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA9.18.13.0630237.1 MB10 / 19 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA326.49252.3 MB10 / 18 / 2013Tải về
driver VGAIntel10.18.10.3304154.4 MB10 / 12 / 2013Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843152.1 MB10 / 18 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2867137.1 MB11 / 01 / 2012Tải về
driver VGANVIDIA8.17.12.9555330.9 MB05 / 14 / 2012Tải về
VGA Driver (PhysX)NVIDIA9.11.111130.4 MB05 / 14 / 2012Tải về
driver VGAIntel8.15.10.2653268.1 MB05 / 14 / 2012Tải về
driver VGAIntel9.17.10.2843264.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
Mạng LAN không dây
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.26343.0 MB10 / 30 / 2013Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.223.17014.6 MB02 / 12 / 2014Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.225226.3 MB03 / 01 / 2013Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.3839.8 MB01 / 13 / 2014Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 24 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek2007.3.0821.201218.6 MB10 / 19 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom6.30.59.2034.5 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.217224.1 MB12 / 04 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros10.0.0.7537.9 MB10 / 18 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyAtheros9.2.0.48039.3 MB05 / 14 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyIntel15.5.0.4211.9 MB09 / 28 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyRealtek1005.28.1006.201119.6 MB05 / 14 / 2012Tải về
Trình điều khiển mạng LAN không dâyBroadcom5.100.82.11259.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
Tài liệu vận chuyển
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Pin MSDS UN383 CNA COO cho vận tải hàng khôngCổng1.09.9 MB08 / 28 / 2013Tải về
Hướng dẫn sử dụng
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)Cổng1.02.6 MB03 / 19 / 2013Tải về
Hướng dẫn sử dụngCổng1.03.6 MB05 / 14 / 2012Tải về
Hướng dẫn sử dụng (Windows 8)Cổng02.01.0223.5 MB11 / 30 / 2012Tải về
BIOS
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
- UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp) Cập nhật F2 chức năng cho các kịch bản "End-user tắt máy và sau đó quyền lực trên hệ thống dựa trên Win8 / Win8.1"Cổng2.214.0 MB01 / 27 / 2014Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.174.0 MB10 / 18 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.154.0 MB08 / 27 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.144.0 MB08 / 28 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.134.0 MB08 / 28 / 2013Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.074.0 MB10 / 29 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.064.0 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOS - UEFI cho Windows 8 (Không cho nâng cấp)Cổng2.044.0 MB08 / 30 / 2013Tải về
BIOSCổng1.133.8 MB10 / 22 / 2012Tải về
BIOSCổng1.113.8 MB10 / 01 / 2012Tải về
BIOSCổng1.103.8 MB09 / 10 / 2012Tải về
BIOSCổng1.096.9 MB08 / 20 / 2012Tải về
BIOSCổng1.089.5 MB07 / 17 / 2012Tải về
BIOSCổng1.076.9 MB05 / 21 / 2012Tải về
máy chụp ảnh
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
WebCam ứng dụngCyberlink1.5.2108.0031.3 MB05 / 14 / 2012Tải về
Thiết bị Fast-ngõ
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Thiết bị Fast-Ngõ ứng dụngCổng1.00.30073.3 MB09 / 28 / 2012Tải về
ePower
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Ứng dụng quản lý ePowerCổng6.00.301011.0 MB05 / 14 / 2012Tải về
Ứng dụng quản lý ePowerCổng7.00.300618.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
LaunchManager
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
LaunchManager ứng dụngDritek7.0.520.8 MB09 / 28 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.1.157.2 MB05 / 14 / 2012Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngDritek5.2.17.5 MB01 / 08 / 2013Tải về
LaunchManager ứng dụngAcer7.0.1020.8 MB10 / 12 / 2013Tải về
sống Updater
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Sống Updater ứng dụngCổng2.00.30042.4 MB09 / 28 / 2012Tải về
Turbo Boost
Mô tảNhà cung cấpphiên bảnKích thướcNgày
Turbo Boost ứng dụngIntel2.1.23.021.4 MB05 / 14 / 2012Tải về

Hiện tại không có bản vá lỗi cho hệ thống này.