Cổng NE572 máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


Cổng NE572 Laptop

tải Cổng NE572 Máy tính xách tay của Windows 8, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm, cập nhật và Hướng dẫn sử dụng.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:

Tải vềNhà cung cấpMô tảphiên bảnKích thướcNgày
Tải vềRealtekAudio Driver6.0.1.6865191.4 MB2013 / 06 / 18
Tải vềBroadcomCard Reader driver1.0.0.25012.2 MB2013 / 06 / 18
Tải vềIntelchipset driver9.4.0.10175.0 MB2013 / 06 / 18
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN15.6.0.611.3 MB2013 / 06 / 18
Tải vềIntelME (Management Engine) điều khiển9.5.0.139354.8 MB2013 / 06 / 18
Tải vềELANTECHTrình điều khiển touchpad11.6.23.2113.9 MB2013 / 06 / 18
Tải vềSynapticsTrình điều khiển touchpad16.3.12.31108.1 MB2013 / 06 / 18
Tải vềAMDVGA Driver (Đối với AMD Radeon HD 8750M / 8670M)12.100.14.3000265.7 MB2013 / 06 / 18
Tải vềAMDVGA Driver (Đối với AMD Radeon R7 M265 / R5 M240)13.201.0.0281.2 MB2014 / 02 / 05
Tải vềInteldriver VGA9.18.10.3131146.2 MB2013 / 06 / 18
Tải vềInteldriver VGA9.18.10.3234134.2 MB2013 / 09 / 16
Tải vềAtherosTrình điều khiển mạng LAN không dây10.0.0.23437.7 MB2013 / 06 / 18
Tải vềAtherosWireless LAN Driver (WLAN + Bluetooth lái xe)10.0.0.245230.8 MB2013 / 06 / 18
Tải vềBroadcomTrình điều khiển mạng LAN không dây6.30.59.9623.3 MB2013 / 06 / 18