GIGABYTE P15F R7 Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng


GIGABYTE P15F R7 Máy tính xách tay

Tải về trình điều khiển của GIGABYTE P15F R7 Máy tính xách tay của Windows 10 và Ứng dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
âm thanh
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek High Definition Audio
2017 / 01 / 23
6.0.1.8034
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Bluetooth
2016 / 11 / 21
19.11.1639.649
Card Reader
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Card Reader
2017 / 01 / 23
10.0.14393.21292
Chipset
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Công nghệ Intel Rapid Storage
2017 / 01 / 23
15.2.0.1020
Phần mềm quản lý cơ Intel
2017 / 01 / 23
11.6.0.1032
Phần mềm Intel Chipset
2016 / 07 / 26
10.1.1.13
LAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek PCIe GBE điều khiển gia đình
2017 / 01 / 23
10.010.0714.2016
Touch Pad
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
TouchPad
2017 / 01 / 23
19.0.24.14
Tiện ích
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Cập nhật thông minh
2017 / 04 / 28
3.5.4
Phím nóng (bao gồm Control Center, Flexikey)
2017 / 01 / 24
5.0001.1.09
Phi cơ
2017 / 01 / 23
5.0.0.5
VGA
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
NVIDIA GeForce
2017 / 01 / 23
21.21.13.7656
Intel HD Graphics
2017 / 01 / 23
21.20.16.4565
WLAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Intel (R) Dual Band Wireless-AC 3165
2017 / 01 / 23
19.20.0.6