GIGABYTE P34K R7 Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển và Ứng dụng Windows 10


Máy tính xách tay GIGABYTE P34K R7

Tải về GIGABYTE P34K R7 Máy tính xách tay Windows 7, Trình điều khiển và Ứng dụng Windows 10.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
âm thanh
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek High Definition Audio
(Cần phải làm việc với Smart ManagerV3)
(Hỗ trợ công nghệ âm thanh DolbyHomeTheater)
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
6.0.1.8004 (beta)
Realtek High Definition Audio
(Cần phải làm việc với Smart ManagerV3)
(Hỗ trợ công nghệ âm thanh DolbyHomeTheater)
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 04
6.0.1.8004
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Bluetooth
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
19.0.1621.3340 (beta)
Bluetooth
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 10
19.00.1621.3340
Card Reader
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Card Reader
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
10.0.10143.21278 (Beta)
Card Reader
Cửa sổ 10 64bit
2015 / 08 / 20
10.0.10143.21278
Chipset
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Phần mềm quản lý cơ Intel
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
11.6.0.1026 (beta)
Phần mềm Intel Chipset
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
10.1.1.38 (Beta)
Phần mềm quản lý cơ Intel
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 30
11.6.0.1026
Phần mềm Intel Chipset
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 11 / 21
10.1.1.38
LAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek PCIe GBE điều khiển gia đình
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
7.097.1001.2015 (Beta)
Realtek PCIe GBE điều khiển gia đình
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 05 / 05
10.006.1001.2015
Microsoft hotfix
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Microsoft Hot fix
(Dành cho hỗ trợ Win 7 TPM 2.0)
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 05 / 04
KB2920188
Touch Pad
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
TouchPad
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
15.14.6.1 (Beta)
TouchPad
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 11 / 21
15.14.6.1
USB 3.0
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
USB3.0
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 02 / 08
5.0.1.38 (Beta)
USB 3.1
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
USB 3.1
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2017 / 07 / 07
1.16.42.1 (Beta)
USB 3.1
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
1.16.28.1 (Beta)
USB 3.1
Cửa sổ 10 64bit
2015 / 12 / 09
1.16.28.1
Tiện ích
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Quản lý thông minh
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 03 / 21
6.6.9 (Beta)
Quản lý thông minh
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 03 / 21
6.6.9
XSplit Gamecaster
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
2.8.1607.2027 (beta)
XSplit Broadcaster
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
2.8.1607.1936 (beta)
Cập nhật thông minh
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
3.3.9 (beta)
Cập nhật thông minh
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 10
3.3.9
Smart Backup USB
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 30
3.0.20161104
XSplit Gamecaster
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 23
2.8.1607.2027
XSplit đài truyền hình
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 23
2.8.1607.1936
SmartCAM
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 11 / 17
1.8
VGA
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
NVIDIA GeForce
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
21.21.13.7586 (beta)
Intel HD Graphics
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 10
20.19.15.4534
Intel HD Graphics
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 04
21.20.16.4541 (Beta)
NVIDIA GeForce
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 04
21.21.13.7586
WLAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
Cửa sổ 7 64bit
2017 / 01 / 10
19.10.0.9 (beta)
Intel Dual Band Wireless-AC 8260
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 01 / 10
19.10.0.9