GIGABYTE P56XT Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng


Máy tính xách tay GIGABYTE P56XT

Tải về GIGABYTE P56XT Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển và Ứng dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
âm thanh
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek High Definition Audio
(Cần phải làm việc với Smart ManagerV3)
(Hỗ trợ công nghệ âm thanh DolbyHomeTheater)
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 15
6.0.1.8040
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Bluetooth
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
19.40.1702.1059
Card Reader
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Card Reader
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
10.0.14393.31231
Chipset
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Phần mềm quản lý cơ Intel
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 15
11.7.0.1002
Phần mềm quản lý cơ Intel
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 11
11.7.0.1010
Phần mềm Intel Chipset
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 11
10.1.1.40
LAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Realtek PCIe GBE điều khiển gia đình
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 05 / 05
10.006.1001.2015
Lươi tầm sét
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Lươi tầm sét
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
16.2.55.275
Touch Pad
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
TouchPad
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
15.14.7.4
Tiện ích
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Quản lý thông minh
Cập nhật hệ điều hành Windows 10 trong 1703 hoặc phiên bản trên
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 07 / 21
6.9.2 (Beta)
Quản lý thông minh
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 07 / 21
6.8.9
Phần mềm Bàn phím
Vui lòng tham khảo tập tin đính kèm trước khi cập nhật firmware
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 30
1.1.8
Phần mềm Bàn phím
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2017 / 06 / 28
1.1.7
Sự kết hợp của Gigabyte
Cửa sổ 7 64bit, Windows 10 64bit
2017 / 06 / 22
4.1.9
Cập nhật thông minh
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 04 / 28
3.5.4
Smart Backup USB
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 04 / 07
3.0.20170213
XSplit Gamecaster
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 23
2.8.1607.2027
XSplit đài truyền hình
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 12 / 23
2.8.1607.1936
SmartCAM
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 11 / 17
1.8
PCI-E để điều khiển SATA
Cửa sổ 10 64bit
2016 / 08 / 15
3.1.9.0
Phi cơ
Cửa sổ 10 64bit
2015 / 12 / 30
1.0.0
VGA
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
NVIDIA GeForce
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 06 / 11
21.21.13.7866
Intel HD Graphics
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
21.20.16.4590
WLAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Intel Dual Band Wireless-AC 8265
Cửa sổ 10 64bit
2017 / 05 / 02
19.40.0.3