GIGABYTE Q1088C Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


GIGABYTE Q1088C Máy tính xách tay

Tải GIGABYT Q1088C máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển âm thanh
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 11 / 18
5918.7
điều khiển âm thanh
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 09 / 11
11.50.0.43969
Chipset
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển chipset
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 09 / 11
8.3.0.1008
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
trình điều khiển VGA
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 11 / 18
8.15.10.1825
trình điều khiển VGA
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 09 / 11
6.14.10.4926
LAN / Mạng
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển Ethernet Lan
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 11 / 18
0820
điều khiển Ethernet Lan
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 11
12.0.0.58855
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 11 / 18
1.20.0825
điều khiển WLAN
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 11 / 18
1.10.1215
Card Reader
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Thẻ lái xe đọc
Cửa sổ 7 32bit
2010 / 01 / 05
1.00.29.02
trình điều khiển Synaptics Touch Pad
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 09 / 11
1.00.23.06
TouchPad / Chuột
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Chạm lái xe Pad
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 11 / 18
13.2.4.12
Chạm lái xe Pad
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 09 / 11
11.1.22
Khác
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
trình điều khiển modem 3.5G
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit
2009 / 11 / 17
11.301.08.03.470
Applications / Utilities
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển OSD
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 11
1.00.000
BIOS
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Q1088 BIOS
2010 / 05 / 21
G3G51
cửa sổ 7
cho Win7 cập nhật
2009 / 11 / 18
g3g31
cửa sổ 7
G3F21
2009 / 09 / 11
g3f21
Windows XP

Cảnh báo:

Bởi vì việc flash BIOS ẩn nhiều rủi ro, nếu như bạn không gặp vấn đề sử dụng phiên bản BIOS hiện thời, đó là khuyến cáo rằng bạn không flash BIOS. Nếu bạn phải flash BIOS, hãy làm nó một cách thận trọng. Quá trình flash BIOS có thể dẫn đến hệ thống bị trục trặc.
hướng dẫn sử dụng
Ngôn ngữMô tảPhát hành ngày Tải về
Tiếng Anh
hướng dẫn sử dụng Q1088
2009 / 11 / 20
Truyền thống Trung Quốc
hướng dẫn sử dụng Q1088
2009 / 11 / 20
Bạn sẽ cần phải xem file PDFAcrobat Reader

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *