GIGABYTE Q1580M Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng, Hướng dẫn sử dụng


GIGABYTE Q1580M Máy tính xách tay

Tải về GIGABYTE Q1580M máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Drivers 7, tiện ích và Hướng dẫn sử dụng.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:
Audio / Sound
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển âm thanh
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
6.0.1.5928
điều khiển âm thanh
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 10
5.10.0.5880
điều khiển âm thanh
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 09 / 10
6.0.1.5880
Chipset
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển Intel Chipset
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 22
9.1.1.1020
điều khiển Intel Chipset
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
8.7.0.1007
Video / VGA
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển Intel VGA
Windows XP 32bit
2009 / 03 / 23
6.14.10.5002
điều khiển Intel VGA
Windows Vista 32bit
2009 / 03 / 23
15.11.3.1576
Bluetooth
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
trình điều khiển Bluetooth
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
6.2.0.9001
trình điều khiển Bluetooth
Windows XP 32bit
2008 / 12 / 24
5.1.0.5400
trình điều khiển Bluetooth
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
5.1.2535.1
LAN / Mạng
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
LAN driver
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 16
7.5.730.2009
LAN driver
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 04 / 14
6.207.606.2008
LAN driver
Windows XP 32bit
2009 / 04 / 14
5.698.701.2008
Wi-Fi / mạng LAN không dây
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
tài xế Intel 5100 WLAN
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 16
12.4.1.11
lái xe EM106 WLAN
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 16
1.20.0825
lái xe EM302WLAN
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 16
1.09.0702
tài xế EM 302 WLAN
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 10
1.1.2.0
lái xe EM106 WLAN
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 10
5.1097.718.2007
tài xế Intel 5100 WLAN
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 09 / 10
12.0.0.73
lái xe EM302 WLAN
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 09 / 10
2.0.6.0
lái xe EM106 WLAN
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 09 / 10
6.1097.718.2007
Modem / WWAN
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
trình điều khiển modem
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
2.1.95.0
trình điều khiển modem
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
2.1.88.0
Card Reader
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
Thẻ lái xe đọc
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
6.1.7600.30101
Thẻ lái xe đọc
Windows XP 32bit
2009 / 09 / 10
6.0.6000.74
Thẻ lái xe đọc
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2009 / 09 / 10
6.0.6000.20112
TouchPad / Chuột
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
điều khiển TouchPad
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
13.2.4.12
Chạm lái xe Pad
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
10.1.8.0
SATA / AHCI
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
AHCI
(Tương thích với ổ đĩa nâng cao Format WD)
(Vui lòng cập nhật trình điều khiển này như là bước đầu tiên của cài đặt trình điều khiển)
(Trình điều khiển Robson là không cần thiết nếu bạn cài đặt trình điều khiển này)
Windows Vista 64bit, Windows 7 64bit
2011 / 02 / 18
10.1.0.1008
AHCI
(Tương thích với ổ đĩa nâng cao Format WD)
(Vui lòng cập nhật trình điều khiển này như là bước đầu tiên của cài đặt trình điều khiển)
(Trình điều khiển Robson là không cần thiết nếu bạn cài đặt trình điều khiển này)
Windows Vista 32bit, Windows 7 32bit
2011 / 02 / 18
10.1.0.1008
AHCI driver
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 15
8.9.0.1023
AHCI driver
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
8.2.0.1001
Applications / Utilities
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
OSD Utility
Cửa sổ 7 32bit, Windows 7 64bit
2009 / 10 / 21
1.3.0.0
lái xe Robson
Windows Vista 64bit
2009 / 10 / 16
1.10.0.1012
lái xe Robson
Cửa sổ 7 32bit
2009 / 10 / 16
1.10.0.1012
lái xe Robson
Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 12 / 26
1.7.0.1029
quản lý bàn phím
Windows XP 32bit, Windows Vista 32bit, Windows Vista 64bit
2008 / 09 / 24
2.36.2
BIOS
Mô tảPhát hành ngàyphiên bản Tải về
nb_bios_Q1458_Q1580_dos_g3f71.zip (DOS)
2009 / 09 / 25
g3f71
FreeDOS
nb_bios_Q1458_Q1580_dos_g3g51.zip (DOS và Windows)
2010 / 01 / 05
g3g51
windows Vista
nb_bios_Q1458_Q1580_dos_g3g21.zip (hỗ trợ tiện ích OSD)
2009 / 11 / 06
g3g21
Windows XP
nb_bios_Q1458_Q1580_windows_g3f71.zip (Windows)
2009 / 09 / 25
g3f71
Windows XP

Cảnh báo:

Bởi vì việc flash BIOS ẩn nhiều rủi ro, nếu như bạn không gặp vấn đề sử dụng phiên bản BIOS hiện thời, đó là khuyến cáo rằng bạn không flash BIOS. Nếu bạn phải flash BIOS, hãy làm nó một cách thận trọng. Quá trình flash BIOS có thể dẫn đến hệ thống bị trục trặc.
hướng dẫn sử dụng
Ngôn ngữMô tảPhát hành ngày Tải về
Anh ngữ
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Truyền thống Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Tiếng Hoa giản thể
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
người Nga
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Tiếng Đức
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Tiếng Nhật
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Tiếng Tây Ban Nha
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Hàn Quốc
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Bồ Đào Nha
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Thổ Nhĩ Kỳ
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
đánh bóng
Hướng dẫn sử dụng
2009 / 10 / 26
Anh ngữ
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Truyền thống Trung Quốc
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Tiếng Hoa giản thể
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
người Nga
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Tiếng Đức
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Tiếng Nhật
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Tiếng Tây Ban Nha
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Hàn Quốc
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Bồ Đào Nha
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Thổ Nhĩ Kỳ
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
đánh bóng
Hướng dẫn sử dụng đa ngôn ngữ
2009 / 10 / 19
Bạn sẽ cần phải xem file PDFAcrobat Reader

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *