HP 14q-cy0000 Series Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Máy tính xách tay HP 14q-cy0000

Tải về HP 14q-cy0000 Dòng máy tính xách tay Windows 10 64bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Driver - Audio (1)
Trình điều khiển âm thanh Realtek HD (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 30, 2018; Phiên bản: 6.0.1.8409 Rev.A; File Size: 141.2 MB
Driver - Graphics (2)
Trình điều khiển đồ họa AMD HD - Raven Ridge (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 26, 2018; Phiên bản: 23.20.828.1280 Rev.A; File Size: 498.9 MB
Trình điều khiển đồ họa AMD HD - Stoney Ridge (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Apr 26, 2018; Phiên bản: 23.20.808.3840 Rev.A; File Size: 497.0 MB
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Trình điều khiển Touchpad ELAN (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Mar 23, 2018; Phiên bản: 18.2.19.1 Rev.A; File Size: 113.2 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1709)
Phát hành: Mar 31, 2018; Phiên bản: 2.1.3.1 Rev.B; File Size: 0.6 MB
Trình điều khiển nút không dây của HP (Windows 10 v1803)
Phát hành: Jul 04, 2018; Phiên bản: 2.1.4.1 Rev.A; File Size: 0.5 MB
Driver - Network (6)
Trình điều khiển Bluetooth Intel (Windows 10)
Được phát hành: Tháng 5 24, 2018; Phiên bản: 20.60.0.4 Rev.G; File Size: 23.0 MB
Trình điều khiển LAN không dây Intel® (Windows 10)
Phát hành: Apr 27, 2018; Phiên bản: 20.50.1.1 Rev.P; File Size: 117.8 MB
Trình điều khiển LAN Realtek (Windows 10 v1709 / 1803)
Phát hành: Mar 23, 2018; Phiên bản: 10.23.1003.2017 Rev.A; File Size: 10.3 MB
Trình điều khiển Bluetooth Dòng Realtek RTL8xxx
Phát hành: Jun 26, 2018; Phiên bản: 1.0.0.88 Rev.A; File Size: 59.5 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Jun 26, 2018; Phiên bản: 2023.66.330.2018 Rev.A; File Size: 64.7 MB
Trình điều khiển LAN không dây Realtek RTL8xxx Series
Phát hành: Apr 12, 2018; Phiên bản: 2023.66.226.2018 Rev.A; File Size: 64.7 MB
Driver - Storage (1)
Trình điều khiển đầu đọc thẻ Realtek (Windows 10 v1709 / v1803)
Phát hành: Mar 24, 2018; Phiên bản: 10.0.16299.31241 Rev.A; File Size: 12.4 MB
BIOS (1)
Cập nhật BIOS Máy tính xách tay của HP (Bộ vi xử lý AMD)
Phát hành: Tháng Tám 24, 2018; Phiên bản: F.11 Rev.A; File Size: 15.7 MB
Chẩn đoán (2)
HP Chẩn đoán máy tính Phần cứng UEFI
Phát hành: Tháng Tám 07, 2018; Phiên bản: 6.8.0.0 Rev.A; File Size: 39.5 MB
HP Windows Hardware Diagnostics
Phát hành: Mar 26, 2018; Phiên bản: 1.5.0.0 Rev.A; File Size: 40.0 MB
Phần mềm - Giải pháp (2)
HP Support Assistant
Được phát hành: Tháng 5 04, 2018; Phiên bản: 8.6.18.11 Rev.A; File Size: 34.2 MB
Hệ thống HP tổ chức sự kiện Utility
Phát hành: Jun 06, 2018; Phiên bản: 1.40 Rev.A; File Size: 18.7 MB
Tiện ích - Công cụ (1)
Trình Tối ưu hoá Kết nối HP
Phát hành: Jan 15, 2018; Phiên bản: 2.0.11.0 Rev.A; File Size: 10.5 MB

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *