HP 15-d030nr Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP 15 Dòng Máy tính xách tay

Tải HP 15-d030nr Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (1)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2013-11-29, Phiên bản 6.0.1.7083, 219.17M
Driver - Chipset (7)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-05-07, Phiên bản 9.4.4.1006, 6.21M
Intel Trusted Execution Giao diện điều khiển động cơ
2014-05-07, Phiên bản 1.0.0.1064, 34.69M
Intel USB 3.0 Host Controller driver
2014-05-07, Phiên bản 3.0.0.19, 5.46M
Intel USB 3.0 Host Controller driver
2013-12-13, Phiên bản 1.0.10.255, 5.45M
Driver - Graphics (3)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-05-07, Phiên bản 10.18.10.3496, 140.37M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-12-13, Phiên bản 10.18.10.3325, 158.03M
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2013-11-18, Phiên bản 9.18.13.2702, 323.5M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (2)
Alps TouchPad điều khiển
2013-11-22, Phiên bản 8.201.1711.126, 50.26M
Synaptics TouchPad điều khiển
2013-11-22, Phiên bản 17.0.15.0, 147.96M
Driver - Network (4)
Realtek RTL8188EE 802.11b / g / n Trình điều khiển mạng LAN không dây
2013-12-12, Phiên bản 1.00, 29.64M
Atheros QCA9000 Dòng Wireless LAN driver cho Windows
2013-12-05, Phiên bản 1.00 A, 127.0M
Atheros QCA9000 Dòng Bluetooth 4.0 + HS driver cho Windows
2013-12-04, Phiên bản 1.00, 381.01M
Realtek Local Area Network (LAN) Driver
2013-11-22, Phiên bản 8.20.815.2013, 7.22M
Driver - Storage (1)
Realtek Card Reader driver
2013-11-29, Phiên bản 6.2.9200.29070, 14.52M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *