HP 15-r011dx Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


HP 15-r000 Dòng Máy tính xách tay

Tải HP 15-r011dx Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 8.1, tiện ích và cập nhật.


Vui lòng chọn hệ thống Windows tương ứng:
Driver - Audio (2)
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 225.47M
Realtek High-Definition (HD) Audio Driver
2014-02-21, Phiên bản 6.0.1.7156, 195.87M
Driver - Chipset (7)
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 6.23M
Intel Chipset Utility cài đặt và điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 5.52M
Intel chung-Purpose Input / Output (GPIO) Host Controller driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 966.98k
Trình điều khiển thiết bị Intel biên vải
2014-05-12, Phiên bản 1.70.305.16316, 1.41M
Driver - Graphics (2)
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-03-21, Phiên bản 9.18.13.3244, 350.4M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-02-21, Phiên bản 10.18.10.3431, 144.05M
Driver - Graphics - Intel (2)
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 123.38M
Intel High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 119.8M
Driver - Graphics - Nvidia (1)
NVIDIA High-Definition (HD) Graphics Driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 492.81M
Driver - Bàn phím, chuột và các thiết bị đầu vào (3)
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 187.79M
Synaptics TouchPad điều khiển
2014-02-21, Phiên bản 18.0.4.0, 290.34M
Nút điều khiển HP Wireless
2013-10-08, Phiên bản 1.1.2.1, 2.82M
Driver - Network (6)
MediaTek (Ralink) Phần mềm Bluetooth điều khiển
2014-10-30, Phiên bản 11.0.756.0 D, 88.65M
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN
2014-05-14, Phiên bản 6.30.223.227 C, 36.27M
MediaTek (Ralink) 802.11 LAN không dây (WLAN) Adaptor
2014-04-17, Phiên bản 5.0.45.0, 30.53M
Mediatek 802.11 Wireless LAN Adaptor Driver
2014-03-18, Phiên bản 5.0.37.0, 31.96M
Driver - Storage (3)
Điều khiển công nghệ lưu trữ Intel Rapid
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 10.93M
Realtek Card Reader driver
2014-11-21, Phiên bản 1.20 A, 8.86M

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *